Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 27, ч. 1.
Ганський В. О.. Теоретичні основи ринкової організації економічного освоєння історико-культурної спадщини5
Боярчук А. І.. Глобальна регіоналізація як мегатренд фрагментації світового господарства11
Гаврилко Т. О.. Аналіз діяльності міжнародних низькотарифних авіакомпаній на ринку авіаційних перевезень України15
Мирошниченко А. С.. Можливості залучення ПІІ: вплив цифрової економіки20
Пилипяк О. В.. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності причорноморського регіону24
Глубіш Л. Я.. Сфера продовольчого забезпечення як середовище взаємодії заінтересованих сторін34
Дубина М. В.. Зарубіжний досвід децентралізації влади та його адаптація до українських реалій46
Карпенко О. О.. Перспективи розвитку консалтингової діяльності в Україні на основі європейського досвіду54
Киш Л. М.. Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування59
Коваль В. В.. Стимулювання розвитку експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу63
Курмаєв П. Ю.. Економічна безпека: бюджетний та фіскальний аспекти74
Москвіченко І. М.. Роль внутрішнього водного транспорту в національному господарстві України78
Пелех О. Б.. Циклічність економічного розвитку і структурні зміни в економіці85
Адлер О. О.. Оцінка ефективності управління персоналом підприємства на прикладі ПрАТ «Вінницький завод «Маяк»101
Гаркуша В. О.. Теоретично-методичні засади формування економічної безпеки підприємства106
Захарчин Г. М.. Інтелектуальна культура в системі управління знаннями129
Заяц О. В.. Вплив ціноутворення на інвестиційну діяльність у площині контролінгу організаційно-економічних методів133
Іванов В. Б.. Впровадження системи комплаєнс у підприємствах транспорту та логістики139
Колесник М. В.. Методи стратегічного аналізу в управлінні комплексом просування товару150
Вінцюк Т. В.. Діагностика фінансової рівноваги провідних автомобілебудівних корпорацій світу157
Павликівська О. І.. Соціальні аспекти діяльності підприємств та фактори їхнього впливу на ефективність їх функціонування163